Svenska sektion

 

God fortsättning på det nya året. Vi hoppas på bättre tider.

 

Detta år har börjat annorlunda. Vår verksamhet har tagit paus på grund av restriktionerna. Vi sätter igång så fort det är möjligt. Följ med på våra hemsidor.

 

På höstmötet beslöt vi att börja använda Ikkuna-tidningen som vår huvudsakliga annonstidning då det gäller vår-och höstmöten. Vi fortsätter att meddela om våra träffar i Vasabladets, Ilkka-Pohjalainens och Ikkunas föreningsspalter.

 

       VÅRENS PROGRAM SVENSKA SEKTIONEN

Vi har tyvärr inte träffats alls detta år och det ser osäkert ut resten av våren på grund av coronasituationen. Följ med föreningsspalten i Vasabladet.

 

SVENSK SOMMARDAGAR i Närepes     >>>     Flyttas till våren 2021

 

 

Medlemsregistersystemet har flyttats till KILTA-programmet. Föreningens medlemsavgifter sänds fr.o.m. år 2021 via Reumaförbundet och kontonumret är nytt. Då du betalar medlemsavgiften observera att kontonumret har ändrats.

 

 • Reumaförbundet fakturerar alla medlemsavgifter centralt. Observera att edlemsavgifternas KONTONUMMER ÄR NYTT.   
 • Alla medlemmar i samma familj får egen räknng och det är önskvärt att alla betalar med sitt ref. nr.
 • Det går också att betala kontant. Vi dejourerar på NNKY torsd.8.4 kl 13-15.

                      Ta med originalfakturan.

Vasa reumaförening har fr.o.m. nu i användning bara ett bankkontonummer

FI09 4727 0010 1036 73. I fortsättningen betalas alla avgifter för utfärder etc. till detta bankkonto.

 

► Medlemsträffarna hålls på samma ställe som tidigare,

 • Kyrkoesplanaden 30 B  44 kl 17.00 i NNKY:s samlingssal.

Styrelsen har sammanträtt ganska regelbundet under året för att sköta löpande

ärenden och planera för kommande verksamhet.

 

                      För våren och sommaren har vi planerat följande program:

 • Nytt program: Ordföranden dejourerar 2h i månanden. Vi ser om det finns behov av denna verksamhet. Ordföranden är på plats torsd. 8.4 .
  • 8.4 går det att betala medlemsavgiften kontant. Tiderna är kl 13-15.
 • STADGEENLIGT VÅRMÖTE (normalt i mars)  
 • Medlemsträffar på onsdagarna (klockslaget när vi börjar öppet)
 • Teaterföreställning på Kaupunginteatteri "Suomen Hevonen", (datum öppet)
 • Sommaröppning på Koivula (datum öppet)
 • Sommarutfärd i landskapet (datum öppet)
 • Läkarföreläsning (flyttad från hösten)   
 • Sommarteater (plats och datum öppna)

 

70 år

Vaasan Reumayhdistys    Vasa Reumaförening

 

                                                29.10.2021 fyller vår förening 70 år

Vi har bokat plats och programmet är under planering. Vi träffas

                då och firar och minns gångna tider och gläds åt framtiden.

 

    

 

 • Följ med vår annonsering i VASABLADET, POHJALAINEN och VAASAN IKKUNA samt på VÅRA HEMSIDOR.
 • där informerar vi om våra planer för sommaren etc.

 

 

MOTION

   

 • Konditionssalen i Bergcentret är stängd, vår bokning är i kraft
 • Reuma-, astma- och ryggjumpan torsd  kl 15.45 Rådhusg, 39-43 Keskuskoulu är inhiberad tillsvidare
 • Vattenjumpan i Silveria-bassängen är inhiberad tillsvidare
 • Annan motion är under planering till våren
 • Föreningens motionscyklar kan du låna avgiftsfritt. Marjatta H. 040- 8260198 tar emot beställningar