Svenska sektion

 

SVENSKA SEKTIONEN

ÅR 2020

Vi har satt igång föreningens verksamhet för hösten 2020. Varmt välkomna med alla medlemmar, både nya och gamla, att delta i våra träffar och aktiviteter. Om coronarestriktionerna ändras, så informerar vi i föreningsspalterna och på våra hemsidor.

INFO

Vasa reumaförening har fr.o.m. nu i användning bara ett bankkontonummer

FI 09 4727 0010 4169 73. I fortsättningen betalas alla avgifter för utfärder etc. till detta bankkonto.

Medlemsregistersystemet har flyttats till KILTA-programmet. Föreningens medlemsavgifter sänds fr.o.m. år 2021 via Reumaförbundet och kontonumret är nytt.

Då du betalar medlemsavgiften observera att kontonumret har ändrats.

 

MEDLEMSTRÄFFARNA

HÅLLS PÅ NNKY Kyrkoespl. 30 B 44 samlingssal     

OBS. i fortsättningen träffas vi kl 17.00

Följ med vår annonsering i VASABLADET, ILKKA-POHJALAINEN och VAASAN IKKUNA samt på VÅRA HEMSIDOR.

 

ÖSTENS PROGRAM SVENSKA SEKTIONEN

 • ingen träff i september
 • tisd 6.10 kl 13 Loftet
 • tisd 3.11 kl 13 Loftet
 • tisd.1.12 kl 12.30 jullunch Strampen


 

HÖSTENS PROGRAM

 •  onsd 28.10 kl 14 
 •  onsd 25.11 kl 17

 

STADGEENLIGT HÖSTMÖTE    lörd 12.12 kl 15 på Arbetets Vänner, Formansgatan14

         och efter mötet JULFEST

         Vi meddelar närmare datumet vem som tar emot anmälningarna och vad du skall

         betala själv för deltagandet

 

ÖVRIGT PROGRAM UNDER HÖSTEN

 • onsd 2.9 kl 17.00 föreläsning i Stads-bibliotekets Dramasal.  >> ÄR  INSTÄLLD

    
 • tisd 8.9 besöker vi Mullola i Lillkyro                >>       ÄR  INSTÄLLD
 • Den planerade teaterresan till Pori, den 2.10.20 "Kaasua komisaario Palmu" har avbröts på upptrag av Pori teatern.
  

KAFFESTUND NNKY, Kyrkoesplanaden 30 B 44. Kom och diskutera över en kopp kaffe

 •      torsd 15.10 kl 14.00
 •      onsd 11.11 kl 14.00

 

Föreningens motionscyklar kan du låna avgiftsfritt. Kontakta Marjatta Hildén.