Svenska sektion

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅRET

 

Vi har lyckligtvis fått träffas på våren och sommaren utan corona-begränsningar. På hösten ordnar föreningen olika program. Kom med, ta med din vän.

 

 • SVENSKA  SEKTIONENS HÖSTPROGRAM
 • följ med föreningsspalten i Vasabladet. Där annonserar vi kommande träffar

 

REUMADAG FÖR SVENSKFINLAND 2022

Plats: Tölö seniorcenter, Tölögatan 33, Helsingfors
Tid: Lördagen den 15 oktober 2022 kl. 9.30 - 16.30

Motto: Kunskap ger lindring

kl. 9.30     Anmälan, kaffe/te med semla
    10.00    Välkommen                  Ordförande Gunvor Brettschneider

    10.15 Reumatoid artrit               Professor Dan Nordström
    11.15 Polymyalgia rheumatica   Professor Tom Pettersson

     12.15 Sömnapné                       Docent Robert Bergholm

     13.15  LUNCH
     14.00 Mindre hjälpmedel i vardagen för reumatiker och personer med artos

                                                     Jenny Björn /Respecta

      15.00 Ensamhet - hur komma tillbaka in i gemenskapen efter pandemin

                                                    Docent i omvårdnad Regina Santamäki-Fischer

      16.00 Dagens avslutning

 Anmälan senast den 3.10 till Ursula Stenberg tel. 040-764 0873,   

      ursula.stenberg@kolumbus.fi  eller Anja Nurmela tel. 050-440 1332, 

      anja.nurmela@gmail.com.

OBS! förhandsanmälan är nödvändig p.g.a. lunchbeställningen. Meddela även om du har specialdiet.

Deltagaravgiften är 25 euro/ hel dag och inkluderar morgonkaffet samt lunchen och
15 euro/ halv dag. Den betalas kontant på platsen.

Alla intresserade, även icke-medlemmar, är hjärtligt välkomna!

PROGRAM 2022

 • FÖRENINGENS HÖSTPROGRAM
 • tisd. 13.9 är vi gäster hos Kyrönmaan reumayhdistys
  • bindande anm. senast 3.9 till Marita K 040-8323640. Bussen far kl 17 från Stadshuset. Bussavg. 10 euro.
 • onsd. 28.9 kl 17 möte           på  Handelsespl. 26.
  • Reumaförbundets 75-års kaffe
 • onsd. 12.10 kl 17 på Korsholmsespl. 44 1 vån.
  • föreningens medlemmar presenterar sina produkter och visar hur de

arbetar ta kontakt före 30.9 med Marjatta Hildén 040-8260 198

 • onsd. 26.10 kl 17 möte på Handelsespl. 26
  • ögonläkare Sampsa Lind är vår gäst
 • fred. 4.11 kl 17  utfärd till Seinäjoki och teater närmare information  på toimintaa ja tapahtumia sidan.
 • ONSD 30.11 KL 13 STADEENLIGT HÖSTMÖTE
  • PÅ KORSHOLMSESPL. 44, 1 VÅN.
  • efter mötet julfest
 • onsd. 14.12 kl 17 träff på Handelsespl. 26     julkänsla inför julen

 

 • ÅR 2023
  • onsd. 25.1 kl 17 träff på Handelsespl. 26
  • tisd. 2.2 kl 13 kom och träffa ordf. över en kopp kaffe
  • onsd. 22.2 kl 17 träff på Handelsespl.26
  • onsd. 15.3 kl 17 VÅRMÖTE, platsen meddelas senare

 

 • Föreningen har skaffat nya adresser, pris 10€/st. Säljs på medlemsträffarna
  • eller kontakta Marjatta H 040-8260198.

 

 

Vasa reumaförening har fr.o.m. nu i användning bara ett bankkontonummer

POP  FI09 4727 0010 1036 73   

I fortsättningen betalas alla avgifter för utfärder etc. till detta bankkonto.

 

MOTION

* Berghemmets motionssal är stängd fortfarande på grund av coronan

 * för senioner motion på Brändö skola tisd kl 10-11. Motionskortets pris 41,80 euro.

 * stadens motionsprogram annonseras i Vaasa-tidningen

 * Theresa Ditzler 0400-983 993 ger närmare uppgifter