Svenska sektion

Vi hoppas vi kan träffas normalt detta år. Kom och delta i föreningens verksamhet i mån av möjlighet.

Föreningens program finns på våra egna sidor på nätet och vi annonserar också i föreningsspalterna i Vasabladet, Vaasa-tidningen och Ilkka-Pohjalainen. Vårmötets annons finns i Vaasa-tidningen..

PROGRAM 2022

VÅRENS PROGRAM SVENSKA SEKTIONEN

 Följ med föreningsspalten i Vasabladet, där annonserar vi kommande träffar.

 

I VÄNTAN PÅ SOMMARDAGARNA 2023 -DISTANSEVENEMANG

 

I väntan på Sommardagarna -distansevenemang för alla svenskspråkiga medlemmar. Boka in datumet 28.5. i din kalender – det skall bli riktigt mysigt och roligt att ”ses” på distans, men ändå på samma ”tråd”.

Vi får bl.a. en föreläsning med diskussion som leds Mia Montonen om ämnet skapa balans i relationer och vardagen. Mia har en bred bred erfarenhet från social-, hälso- och sjukvård samt erfarenhet av föreningsverksamhet, både som frivillig, som styrelsemedlem och som arbetstagare och arbetshandledare.

Anmälan till evenemanget utges i början av maj.

https://www.reumaliitto.fi/sv/reumaliitto/h%C3%A4ndelser/i-vantan-pa-sommardagarna-2023-distansevenemang

Program kl 11-14. Länken till deltagaranmälningen skickas senare.  Info på hemsidor:  vaasanreumayhdistys

Program   kl 11.00    

 • Förbundets ordförande Satu Gustafsson har ordet
 • Skapa balans i relationer och vardagen .  Föreläsning med diskussion, Mia Montonen   En kort övning som alla gör själva ingår i föreläsningen
 • Förbundets verksamhetsledare Anu Uhtio har ordet
 • Sommardagar 2023 i Närpes, Närpes reumaförening, ordförande Christin Skogma

 

 VERKSAMHET vår 2022

VÅRENS OCH SOMMARENS PROGRAM

Medlemsträffarna och vårmötet hålls i FRK:s utrymmen på Handelsesplanden 26

 • onsd. 20.4 kl 13-15  Ordföranden dejourerar på Korsholmsespl. 44 i Österbottens föreningarnas kafé i 1. vån. Kom och diskutera över en kopp kaffe. Om du vill kan du betala din föreningsavgift kontant.
 • onsd. 23.3 kl 17 stadgeenligt vårmöte på Handelsespl. 26 (FRK).

På mötet behandlar vi ärenden enligt stadgarna.

 • onsd. 27.4 kl 17 medlemskväll, ämnet är "Reumatroppi".

Gäster är Satu och Jenni från Reumaförbundet. Vi bildar då en grupp, om du är intresserad av motion, kultur osv. kom med.

 • fred. 20.5 kl 9.30 far vi med gemensam transport till Syd-Österbottens och

     Österbottens reumaföreningarnas träff i Seinäjoki.

Dagens motto är "Tunne etusi".    Program kl 12-16. Föreläsare från Vasa och Seinäjoki och från Reuma förbundet Miranna Seppälä expert inom social-och hälsovårdspolitik (föreläsning på finska) 

     Transport och lunch 20€. Frågor och anmälning senast 13.5 till Marita K tel.

     040-8323640. Obs! anmäl matallergier.

 • sönd, 29.5 kl 10 Reumaföreningen sköter kaffeserveringen vid Vaasan 

                     suomalaisen seurakuntas gudstjänst. Kontakta Marjatta H 040-8260198.

 • I början på juni friluftsdag vid Molnträsket. Datumet bestäms senare.
 • fred. 17.6 kl 20 Teater. Vi ser "Vanhoja poikia" på Ilmajoki opera-arena. Bara en föreställning.

 • Anmäl senast 27.5 till Marjatta P tel 040-5304617. Obs!  anmäl matallergier. Pris 40€, icke medlem 55€. I priset ingår transport, teaterbiljett och kaffe i pausen. Bussen far från Stadshuset kl 18.30.   

 • Datumet ännu öppet - följ med annonseringen

              Utfärdsdag, sight-seeing i Vasa med guide och besök på Strömsö

 • tisd. 16.8 Koivula-dag kl 12-16, trevlig samvaro, utevistelse och bingo
 • Under planering, en utfärdsdag med övernattning, teaterbesök eller något

     annat program

Följ med vår annonsering i tidningarnas föreningsspalter.

 • Under hösten ordnar vi en dag där föreningens medlemmar kan förevisa 

                      sin skicklighet att tillverka olika saker. Möjlighet att köpa/sälja produkter.

                     Ta gärna kontakt med Marjatta H tel. 040-8260198 så hinner vi planera en

                      intressant dag.

 • Föreningen har skaffat nya adresser, pris 10€/st. Säljs på medlemsträffarna 

                     eller kontakta Marjatta H 040-8260198.

 

 

Vasa reumaförening har fr.o.m. nu i användning bara ett bankkontonummer

POP  FI09 4727 0010 1036 73   

I fortsättningen betalas alla avgifter för utfärder etc. till detta bankkonto.

 

MOTION

 • Vi har ingen jumpatid mera i Berghemmet.
 • Därför ordnar vi under hösten ett besök på MOVE-konditionssalen.  Föreningen bidrar  med 10€ under våren eller hösten.

 

 • Föreningen har fått en "polkulaite" (fottrampare). Du får låna den gratis.
 • Ring och beställ den av Marjatta H tel. 040-8260198.